Stjernetegn i 2024

Alle dyrekretsens (zodiakens) stjernetegn - ildtegn, jordtegn, lufttegn og ildtegn

Gratis årshoroskop online 2024

De tolv stjernetegn. Dyrekreten oppdeles i fire typer tegn

De tolv stjernebilder. Den moderne astrolgi inndeler året i 12 perioder og hver periode er tilknyttet et stjernetegn, som påvirker mennesket fra fødselen av.


Tvillingene; fra 21 mai til 20 juni
Skorpion: fra 23 oktober til 21 november
Skytten: fra 22 november til 21 desember
Væren: fra 21 mars til 19 april
Tyren: fra 20 april til 20 mai
Jomfru: fra 24 august til 22 september
Vekt: fra 23 september til 22 oktobre
Vannmann: fra 20 januar til 19 februar
Steinbukk: fra 22 desember til 19 januar
Løve: fra 23 juli til 23 august
Fiskene: fra 20 februar til 20 mars
Kreps fra 21 juni til 22 juli

http://horoskop.tup.ovh/

Tup online

Alle vil bli berørt av himmelkroppenes bevegelser igjennom Zodiaken (dyrekretsen)

Ildtegn: Væren 21 mars til 19 april, Løve 23 juli til 23 august, Skytten 22 november til 21 desember

Vanntegn: Fisk 20 februar - 20 mars, Kreps 21 juni - 22 juli, Skorpionen 23 oktober - 21 november

Lufttegn: Vannmann 20 januar - 19 februar, Vekten 23 september til 22 oktobre, Tvillingene 21 mai til 20 juni

Jordtegn: Steinbukken 22 desember til 19 januar, Jomfru 24 august til 22 september, Tyr 20 april til 20 mai

Gratishoroskop - årshoroskop - månedshoroskop - kjærlighetshoroskop

Du vil om din partner er den rette for deg? Kjærlighetshoroskopet sammenligner stjernetegn og gir et bilde av hvordan to tegn passer sammen

Noen astrologer mener at vanntegn passer bra med jordtegn og at luftegn trives best med ildtegn.